Adopteer een boom!

Stichting Landgoed De Hertgang ontvangt geen overheidssubsidie. Voor de openstelling, het beheer en het onderhoud is de Stichting aangewezen op de inzet van vrijwilligers, entreegelden, en schenkingen.

Het adoptieprogramma van de Stichting geeft u de bijzondere kans om een unieke boom te adopteren in de tuinen en het arboretum. Daarmee toont u uw betrokkenheid bij het landgoed en draagt u bij aan de instandhouding van deze groene schatkamer op de Brabantse Wal. 

Als u een boom adopteert betaalt u per jaar evenveel euro’s als de stamomtrek van de boom, gemeten in centimeters.

Voorbeeld: in het arboretum staat een cryptomeria japonica, dat is een japanse ceder, met een stamomtrek van 66 cm. Die adopteert u dus voor € 66 per jaar. Ieder jaar wordt de stamomtrek gemeten en de adoptieprijs aangepast met de gegroeide centimeters. 

Op uw adoptieboom wordt een naambordje bevestigd met daarop de naam van de boom en uw (bedrijfs)naam. Een foto daarvan komt op de site van De Hertgang te staan.

Als adoptiehouder heeft u een streepje voor op de andere bezoekers van De Hertgang: ieder jaar kunt u met een groep van 10 personen  -  op afspraak - een gratis bezoek aan het landgoed brengen, uiteraard met koffie en thee. 

Bomen kunnen geadopteerd worden vanaf een stamomtrek van 50 cm. De grootste bomen in het arboretum hebben een omtrek van meer dan 200 cmClick to enlarge image Adoptienaambord-Rob-Hamel.jpg.