landgoed

Landgoed De Hertgang

Tuinen en Arboretum
Het landgoed (5,5 ha) werd eind vijftiger jaren van de vorige eeuw aangelegd op de steilrand van de Brabantse Wal in Halsteren. De terreinen waren deels woest, deels in gebruik voor de teelt van asperges, deels afgegraven voor zandwinning na de overstromingsramp in 1953 om dijken in Zeeland te dichten. De Brabantse Wal is hier zo’n 12 meter hoog; boven is het lichte zandgrond, die makkelijk stuift (het ‘smoort’ zeggen ze hier), beneden zorgt het kwelwater van de Brabantse Wal voor drassige weilanden overgaand in landbouwgebied van zeeklei.

Het landhuis en bijgebouw werden in 1958 gebouwd onder architectuur van Bedaux. De tuinen werden ontworpen door het tuinarchitect Van Koolwijk in Engelse landschapsstijl met gazons, borders, vijvers, een ommuurde tuin en bosaanplant. Na bemesting van de arme zandgronden werd het terrein aangeplant met een grote verscheidenheid aan in- en uitheemse bomen, struiken en vaste planten.

In 1983 werd het landgoed overgenomen door de huidige bewoners. Het bos werd uitgedund, nieuwe borders werden ingeplant, de Lage Tuin en de Nieuwe Tuin werden gecreëerd met extra paden en nieuwe aanplant. De schapenwei werd in 1998 aangekocht en rond de millenniumwisseling werd daarin een aantal bijzondere bomen ingeplant.

De collectie bomen en struiken werd van 200 soorten uitgebreid naar meer dan 600 soorten. 

Voor de collectielijst klik hier en plattegrond met vaknummers klik hier.. 


 
Stichting Landgoed De Hertgang 
In 2012 werd Stichting Landgoed De Hertgang opgericht met als doel het landgoed, dat onder de Natuurschoonwet (NSW) valt, in stand te houden. De Stichting beheert en onderhoudt de tuinen en het arboretum van het landgoed en stelt die open voor bezoekers. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor tuinwerkzaamheden of andere taken. Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummerNL32INGB0004258908 t.n.v. Stichting Landgoed De Hertgang.
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Verdere informatie hierover vindt u hier.