Financieel verslag 2022

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

Entreegelden

8318

 

Afschrijvingen/onderhoud inventaris

5662

Adoptieprogramma 

2026

 

Vrijwilligersvergoedingen

8274

Opbrengst Bezoekerscentrum

10464

 

Tuinonderhoud derden

439

Overige inkomsten

2853

 

Klein materiaal tuin

630

 

 

 

Kosten Bezoekerscentrum

7272

     

Publiciteit

1167

     

Planten

2892

     

Overige kosten

1391

 

23661

 

 

27727

 

 

 

 

 

-  Het saldo -€ 4066 is ten laste van het vermogen gebracht.
-  De inventaris bestaat uit tuinmachines en bezoekersvoorzieningen en wordt in 5 jaar afgeschreven.

 

 

 

 

 

Balans 31/12/2021

 

 

Balans 31/12/2022

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

Activa

 

Bank/kas

69215

 

Bank/kas

64419

Inventaris

14554

 

Inventaris

15284

 

83769

 

 

79703

 

Passiva

 

 

Passiva

 

Schuld

0

 

Schuld

0

Vermogen

83769

 

Vermogen

79703

   

 

   
 

83769

 

 

79703