Privacyverklaring Stichting Landgoed De Hertgang

1.
Stichting Landgoed De Hertgang, hierna te noemen ‘de Stichting’, hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens van donateurs, bezoekers, en andere relaties worden beheerd door de Stichting in overeenstemming met de Nederlandse Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (hierna AVG). Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met het privacybeleid van de Stichting.

De functionaris voor gegevensbescherming van de Stichting Landgoed De Hertgang kan gecontacteerd worden via e-mail of per post volgens de gegevens vermeld op de website onder ‘Contact en route’.
2.
Stichting Landgoed De Hertgang verwerkt persoonsgegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ook verzamelt de Stichting foto’s van het Landgoed waarop personen kunnen voorkomen.

3.
De Stichting zal deze gegevens intern verwerken in haar databases. De gegevens zullen alleen gebruikt worden om de doelstellingen van de Stichting te realiseren als u daarvoor mondeling of schriftelijk toestemming hebt gegeven.

4.
Namen en adressen worden onder andere gebruikt voor verspreiding van de nieuwsbrief. Foto’s worden onder andere gebruikt voor de website van de Stichting en voor publicaties zoals op affiches, in nieuwsbrieven, en in sociale media.

5.
De website van de Stichting verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. De website wordt geschreven en beheerd door eigen deskundige vrijwilligers onder toezicht van het bestuur van de Stichting.
De website is ingericht met het programma Joomla; de website plaatst geen cookies.

Bij een lek zal de Stichting binnen de gestelde termijn van 72 uur dat lek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor personen uit voortkomen. Ook zullen de betreffende personen geïnformeerd worden. Datalekken worden intern vastgelegd en gedocumenteerd.

6.
In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunnen klachten ingediend worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Gegevensbescherming) op het adres: Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag.