ANBI 
Stichting Landgoed De Hertgang werd in 2012 opgericht met als doel het NSW-landgoed in stand te houden. Het beleid is om dit te verwezenlijken door het openstellen van het landgoed voor het brede publiek, door het geven van rondleidingen, door het beheren en onderhouden van de collectie (zeldzame) houtige gewassen en overige gewassen op het landgoed, en door het onderhouden van contacten met botanische tuinen en arboreta in binnen- en buitenland. De hiervoor benodigde middelen worden verkregen uit giften van donateurs/sponsors en uit entreegelden van bezoekers.
De Stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/fiscaal nummer 8514.90.785). De bestuurders van de Stichting zijn: J.D.Remijnse (voorzitter), M.K. Musters (secretaris), D.E. Remijnse (penningmeester), L.C.J.M. Baartmans, C.C. van der Hucht, M.M. van Meurs, P.J.Withagen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In voorkomende gevallen worden door hen gemaakte onkosten vergoed.
De Stichting heeft geen directeur of personeel in dienst. Onderhouds- en andere werkzaamheden worden door vrijwilligers en bestuursleden uitgevoerd en in een aantal gevallen uitbesteed aan derden. Vrijwilligers kunnen een vrijwiiligersvergoeding ontvangen binnen de fiscale richtlijnen.
Over de actuele aktiviteiten in 2014 is uitgebreide informatie te vinden elders op deze website. In 2013 en 2014 zijn educatieve projecten gerealiseerd met lagere en middelbare scholen. Voor bezoekers is een ontvangstruimte met toiletvoorziening ingericht en extra parkeergelegenheid aangelegd.