Financieel verslag 2021

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

Donaties

12000

 

Afschrijvingen/onderhoud inventaris

5465

Entreegelden 

6357

 

Vrijwilligersvergoedingen

8814

Adoptieprogramma  

1984

 

Tuinonderhoud derden

3648

Opbrengst Bezoekerscentrum

7545

 

Klein materiaal tuin

710

Overige inkomsten

3910

 

Kosten Bezoekerscentrum

6102

     

Publiciteit

332

     

Planten

1207

     

Overige kosten

477

 

31796

 

 

26755

 

 

 

 

 

- Het batig saldo ad € 5041 is toegevoegd aan het vermogen.

- De inventaris bestaat uit tuinmachines en bezoekersvoorzieningen en wordt in 5 jaar afgeschreven.

 

 

 

 

 

Balans 31/12/2020

 

 

Balans 31/12/2021

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

Activa

 

Bank/kas

67534

 

Bank/kas

69215

Inventaris

11194

 

Inventaris

14554

 

78728

 

 

83769

Passiva

 

 

Passiva

 

Schuld

0

 

Schuld

0

Vermogen

78728

 

Vermogen

83769

   

 

   
 

78728

 

 

83769