home banner

Adopteer een boom!

Stichting Landgoed De Hertgang ontvangt geen overheidssubsidie. Voor de openstelling, het beheer en het onderhoud is de Stichting aangewezen op de inzet van vrijwilligers, entreegelden, en schenkingen.

Het adoptieprogramma van de Stichting geeft u de bijzondere kans om een unieke boom te adopteren in de tuinen en het arboretum. Daarmee toont u uw betrokkenheid bij het landgoed en draagt u bij aan de instandhouding van deze groene schatkamer op de Brabantse Wal.

Als u een boom adopteert betaalt u per jaar evenveel euro’s als de stamomtrek van de boom, gemeten in centimeters
.

Voorbeeld: in het arboretum staat eencryptomeria japonica, dat is een Japanse ceder, met een stamomtrek van 66 cm. Die adopteert u dus voor € 66 per jaar. Ieder jaar wordt de stamomtrek gemeten en de adoptieprijs aangepast met de gegroeide centimeters.

Uw naam wordt vermeld op het naamplaatje van de boom. Bovendien kunt u ieder jaar met een groep van 10 personen een gratis bezoek met koffie en thee brengen op een de open dagen of, op afspraak, op andere dagen.

Bomen kunnen geadopteerd worden vanaf een stamomtrek van 50 cm.

De grootste bomen in het arboretum hebben een omtrek van meer dan 200 cm.