2017

Inkomsten

     €

Uitgaven

     €

Donaties

18.000,=

Afschrijvingen inventaris

3.009,=

Entreegelden

5.439,=

Onderhoud en brandstof machines

1.873,=

Opbrengst Nazomerfair

2.884,=

Tuinonderhoud derden

4.053,=

Opbrengst bezoekerscentrum

14.015,=

Vrijwilligersvergoedingen

4.889,=

Adoptieprogramma

2.211,=

Planten

1.195,=

Overige

829,=

Klein materiaal tuin

1.038,=

Publiciteit

340,=

Kosten Nazomerfair

1.620,=

Kosten bezoekerscentrum

7.913,=

Overige kosten

980,=

Totaal

43.378,=

Totaal

26.910,=


Het batig saldo
ad € 16.468,= is toegevoegd aan het vermogen.
De inventaris bestaat voornamelijk uit tuinmachines en wordt in 5 jaar afgeschreven.

Balans 31/12/2016

    

Balans 31/12/2017

    

Activa

Activa

Bank en kas

28.585,=

Bank en kas

46.769,=

Inventaris

8.964,=

Inventaris

7.249,=

Totaal

37.549,=

Totaal

54.018,=

Passiva

Passiva

Schuld

0,=

Schuld

0,=

Vermogen

37.549,=

Vermogen

54.018,=

Totaal

37.549,=

Totaal

54.018,=

2018

Inkomsten

       €

Uitgaven

       €

Donaties

19.400,=

Afschrijvingen inventaris

2.962,=

Entreegelden

7.308,=

Onderhoud en brandstof machines

1.541,=

Opbrengst Nazomerfair

3.165,=

Tuinonderhoud derden

4.174,=

Opbrengst bezoekerscentrum

10.785,=

Vrijwilligersvergoedingen

7.080,=

Adoptieprogramma

2.230,=

Planten

1.319,=

Overige

1.683,=

Klein materiaal tuin

1.173,=

Opbrengst Plantjesdag

975,=

Publiciteit

433,=

Kosten Nazomerfair

1.384,=

Kosten bezoekerscentrum

7.102,=

Overige kosten

1.720,=

Totaal

45.546,=

Totaal

28.888,=

 

Het batig saldo ad € 16.658,= is toegevoegd aan het vermogen.

De inventaris bestaat voornamelijk uit tuinmachines en wordt in 5 jaar afgeschreven.

Balans 31/12/2017

    

Balans 31/12/2018

    

Activa

Activa

Bank en kas

46.769,=

Bank en kas

65.240,=

Inventaris

8.580,=

Inventaris

6.767,=

Totaal

72.007,=

Passiva

Passiva

Schuld

0,=

Schuld

0,=

Vermogen

55.349,=

Vermogen

72.007,=

Totaal

55.349,=

Totaal

72.007,=